Ny bro byggs på väg 1625 vid Rydal

Bron över Husån vid Rydal mellan Bua och Kinna rivs. Foto: Trafikverket

På grund av akuta skador och underhållsbehov stängdes bron över Husån vid Rydal mellan Bua och Kinna, på väg 1625. Efter en noggrann skadeutredning har Trafikverket fattat beslut om att byta bron i sin helhet istället för reparationer.

För att få byta bron i sin helhet krävs en vattendom från Mark- och miljödomstolen. Handläggning och projektering kommer ta omkring 18 månader, varför en tillfällig bro kommer placeras ut under denna period.

Uppförandet av den tillfälliga bron föregås av en geoteknisk undersökning. Målsättningen är att den tillfälliga bron är på plats i slutet av april 2022.