Kalmar kommun rustar infrastrukturen

Kalmar kommun rutar upp el och va-ledningar samt fibernät. Arkivbild

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till hösten/vintern 2023. De aktuella gatorna är Kungsgatan, Klostergatan, Skansgatan, Söderportsgatan, del av Västerlånggatan, Gamla Kungsgatan, Stora Dammgatan och Slottsvägen. Gatorna kommer att stängas av både helt och delvis under arbetets gång. Trafiken leds då om vilket tillfälligt påverkar framkomligheten och antalet parkeringsplatser i området.

Kalmar kommun och Kalmar Energi förbereder uppsättning av nya belysningsstolpar i början av december. Då gör Kalmar Vatten även några förberedande schakter. Efter årsskiftet påbörjas arbetet med att byta ut de gamla vatten- och avloppsledningarna, med start i Kungsgatan, i korsningen Slottsvägen/Kungsgatan. Kalmar Vattens anläggningsarbeten beräknas pågå till hösten 2022.