Karlshamns kommun rustar upp infrastrukturen på Stortorget i Karlshamn

Det blir nya laddpunkter och bättre belysning på torget i Karlshamn. Foto: Hanna Hörnbäck.

Under hösten och våren kommer Karlshamns kommun att rusta upp infrastrukturen på Stortorget i Karlshamn. Det som har beslutats är att sätta upp ny bättre ledbelysning för att öka tryggheten och ge energibesparingar. Elmätare ska installeras till torghandlarna för att kunna mäta elförbrukningen och parkeringsflödet kommer minskas något för att öka tryggheten för gående och cyklister. Med dessa justeringar skapas en yta för framtida utvecklingsmöjligheter.

– Det vi vill satsa på framöver är att se över mötesplatser på torget och öka antalet träd för att skapa en mer trivsam miljö, säger Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef på Karlshamns kommun.

Naturvårdsverket har också beviljat Karlshamn Energi att sätta upp åtta nya laddplatser för elbilar på området.

– Idag finns två laddplatser på torget och vi ser en kraftig ökning i kommunen kring användandet av laddplatser. Därför ser vi ett behov av att få upp fler stationer, säger Per Håkansson, marknadschef på Karlshamn Energi.

Projektet drar igång under hösten och då kommer man börja med att byta de högre belysningsmasterna på torget. Därefter löper projektet vidare och planeras att vara klart till sommarsäsongen 2023.