Veidekke tar infrastrukturavtal i Uppsala kommun

Veidekke bygger ut infrastruktur i Skölsta i Uppsala. Foto: Veidekke

Veidekke har tecknat avtal med Uppsala kommun gällande utbyggnaden av infrastruktur med gator, vatten och avlopp som en del av utvecklingen av Skölsta strax öster om Uppsala. Entreprenaden genomförs i form av en utförandeentreprenad med ett ordervärde på cirka 69 miljoner kronor. Projektet beräknas vara klart mot slutet av 2023.

Veidekkes uppdrag avser etapp sex i Skölsta där det ingår nybyggnad av gator och VA på vardera cirka 3000 meter, inkl belysning, el, tele och fiber. I projektet ingår även en pumpstation för spillvatten, fördröjningsdamm samt två lekplatser. I etappen ingår även anslutningsgatan mellan Skölstavägen och Stamvägen.

– Jag vill tacka Uppsala kommun för det fortsatta förtroendet. Det känns bra att vi efter vår entreprenad i etapp 4-5 får vara med i utvecklingen av Skölsta även i nästa etapp, säger Björn Samuelsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.