Tågtrafiken mellan Ängelholm och Maria station öppnas

Trafikverket har arbetat intensivt på den 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm och Maria station. Foto: Trafikverket

I tio veckor har Trafikverket arbetat intensivt på den 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm och Maria station. Men nu öppnas tågtrafiken  igen. Tre broar har byggts och satts på plats i Ängelholm, Ödåkra samt precis mellan Ödåkra och Kattarp. Bron mellan Ödåkra och Kattarp ligger på Flöjavägen och kommer igång som första bro för biltrafik.

Redan första veckan av tågstoppet började järnvägsbron vid väg 112 Höganäsvägen att rivas. Sedan har den nya bron gjutits fast direkt på plats och nu kan tågen passera som de ska. Nästa steg är det vägarbete som behöver genomföras för att koppla samman järnvägsbron med väg 112, så att biltrafiken kan komma igång igen.

Med hjälp av en reningsmaskin har man även renat allt makadam som bär upp järnvägsspåret. Detta har gjorts för att makadamens bärande funktion är som bäst när den inte innehåller sådant material som med tid och användning tillkommer. I samband med detta har befintlig räls och slipers tagits bort och ersatts med helt ny.

För att skapa utrymme för alla byggnationer måste stora mängder material grävas ut och schaktas bort. Med hjälp av stora fordon har  material som makadam och schaktmassor transporterats både till och från byggplatserna. Dessa utgrävningar har i sin tur skapat utrymmen där grund- och regnvatten kan samlas.

För att förebygga allt för stora vattenansamlingar och eventuella översvämningar har vi även installerat ett flertal pumpar längs spårsträckan. Dessa finns i nära anslutning till vägarna för att möjliggöra ett effektivt underhållsarbete framöver.

Tack vare en väldigt genomarbetad tid- och utförandeplan så har Trafikverket kunnat följa planen för alla arbetsmoment under spårstoppet. Täta avstämningar mellan alla involverade parter har möjliggjort snabb hantering och effektiva lösningar på plötsliga problem och utmaningar som uppstått under arbetet.

Nu fortsätter Trafikverket med bro- och vägarbeten längs sträckan för att stå förberedd inför nästa tågstopp, som sker mellan Förslöv och Helsingborg C 4-24.