Lägger asfalt med cirkulära material

Peab lägger asfalt av återvunnet material. Foto: Peab

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars skulle ha gått till deponi sparas naturresurser i form av jungfruligt stenmaterial. Massorna har renats i Swerocks våtsikt i Sundsvall. Ballasten har sedan sorterats, kvalitetssäkrats och riskbedömts vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika användningsområden, bland annat asfaltmassa. Förutom ballasten ingår 40 procent returasfalt, vilket totalt ger en återvinningsgrad på 96 procent.

Vi ser en ökad efterfrågan på återvunna material, och med vårt koncept ECO-Ballast skapar vi extra trygghet och möjliggör klimat- och resurseffektiva lösningar. Att Sundsvall siktar på att bli en klimatneutral kommun 2030 är mycket glädjande. Vi bidrar gärna till den omställning som krävs i infrastrukturbyggandet när kommuner växer och behöver utvecklas mer hållbart, säger Johannes Pettersson, avdelningschef råvaruförsörjning, Swerock.

Alla aktörer som ingår i projektet har som gemensamt mål att göra minsta möjliga klimatavtryck. Den här typen av samverkan visar vägen till en resurseffektiv framtid där cirkulära flöden är en självklarhet.

– Genom att använda ECO-Ballast och återvinna asfalt från underhåll av närliggande vägar uppnår vi ett kretslopp där vi förbrukar mindre mängd råvaror och minskar transporterna. Att asfalten vi lägger är vår ECO-Asfalt där vi använder bioolja i tillverkningsprocessen, bidrar ytterligare till att minska klimatavtrycket, säger Anders Viklund, arbetsledare, Peab Asfalt.

Asfalteringen skedde på uppdrag av Markförädlingar i Norrland hos Veolia i Timrå. Industriplanen på 450 kvadratmeter kommer att användas för restprodukter från trä som flisas och sedan används till energiproduktion.

– Resultatet från asfalteringen var enligt förväntan och nu väntar ytterligare beläggningar med samma recept, avslutar Anders Viklund, arbetsledare, Peab Asfalt.