Peab bygger om Kungsgatan

Kungsgatan i Stockholm ska renoveras för att klara framtidens trafikbelastning. Foto: Peab

Peab har fått uppdraget att bygga om Kungsgatan i Stockholm. Beställare är Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till 136 miljoner svenska kronor.

Kungsgatan invigdes 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator. Drygt hundra år efter invigningen behöver grunden under gatan stärkas. Gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan ska renoveras för att klara framtidens trafikbelastning. Samtidigt görs satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan.

– Det känns väldigt bra att vi fått förtroendet att fortsätta rusta upp Stockholms innerstad. Kungsgatan är ett utmanande projekt, framför allt med hänsyn till att trafiken ska fungera samt att näringsverksamheten ska kunna bedrivas under tiden som projektet utförs. Upprustningen av Kungsgatan har många likheter med Vasagatan, som vi färdigställde i somras tillsammans med trafikkontoret, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab.

Projektet delas in och byggs i olika etapper för att gatan ska vara framkomlig för alla samt för att minska risken att bygget stör de som passerar och är verksamma på gatan. För att effektivisera byggtiden kommer några etapper dessutom att byggas samtidigt.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart våren 2023 och beräknas färdigställas till sommaren 2025.