Bron i Långå stängs för tung trafik

Bron över Ljusnan på väg 536 i Långå, väster om Hede är i så dåligt skick att den behöver bytas ut. Foto: Trafikverket

Bron över Ljusnan på väg 536 i Långå, väster om Hede, är i dåligt skick. En ny bärighetsutredning visar att betongen har låg hållfasthet och därför måste Trfikverket stänga bron för tung trafik. Fordon upp till fyra ton kan passera som vanligt.

Bron behöver på sikt bytas ut. Trafikverket har påbörjat  processen men en ny bro kan tidigast vara på plats år 2025. Fram till dess kommer personbilstrafiken att vara centrerad över bron och tung trafik kommer att få åka runt. Omledningen blir cirka 18 kilometer längre.

Den senaste bärighetsutredningen visar att den 80 meter långa bron är i dåligt skick. Det innebär att Trafikverket måste centrera trafiken på bron för att belastningen ska bli jämt fördelad. Trafikverket kommer fortsättningsvis att göra inspektioner på bron för att hålla kolla på eventuella förändringar i brons bärighet.