Trafikverket bygger ny cirkulationsplats på Landvettervägen

Trafikverket utför trafikpåverkande arbeten på Landvettervägen och Osbäcksvägen. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger en ny cirkulationsplats på Landvettervägen i höjd med Osbäcksvägen för bättre framkomlighet. Under augusti–oktober påverkas trafiken på Landvettervägen av byggnationen och Osbäcksvägen stängs av augusti–oktober.

Under tiden man bygger den nya cirkulationsplatsen vid Osbäcksvägen påverkas trafiken på Landvettervägen dagtid. Under rusningstid kommer det däremot alltid att vara två körfält öppna. Den nya cirkulationsplatsen beräknas vara klar att trafikeras i mitten av november.