Trångt på vägarna efter pandeminrestriktioner

Trafiknivåerna på vägarna nästan som före pandemin. Graf: Trafikverket

I samband med att Folkhälsomyndigheten nu lättar på restriktionerna och fler förväntas börja arbetspendla finns risk för ett högt tryck på vägtrafiken och omfattande bilköer på många håll i länet. Särskilt om lika många väljer att fortsätta använda bilen i samma utsträckning som skett under pandemin.

– Trafiksystemet i Stockholm är dimensionerat för en balans mellan kollektivtrafik, gång, cykel och bil, precis som vi hade före pandemin. Om många nu väljer att ta bilen istället bör man vara förberedd på en mer intensiv trafik på vägarna och risk för köer, särskilt under rusningstrafik. Fundera på om du kan använda andra färdsätt eller anpassa när du reser, planera din resa och sök aktuell trafikinformation innan du ger dig iväg, säger Otto Åstrand, trafikanalytiker på Trafikverket.

Under pandemin har våra resvanor förändrats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att till exempel arbeta hemifrån och undvika trängsel har lett till att det totala antalet resor minskat. Många har valt bilen för att resa på ett mer smittsäkert sätt.

– I början av pandemin minskade resandet på vägarna i länet med cirka 20 procent, men har sedan dess återhämtat sig och ligger i dagsläget strax under 2019-års nivå. På vissa vägar har trafiken ökat medan det är mindre trafik på andra, exempelvis på E4 till och från Arlanda. Det innebär att vissa sträckor redan nu är överbelastade, avslutar Otto Åstrand.