Nu är delsträcka ett genom Mora klar

Trafikverket har byggt dubbla körfält på E45 mellan Noretbron och den nya cirkulationsplatsen vid Resecentrum i Mora. Foto: Trafikverket

Ett steg närmare en ny, säker och framkomlig väg genom Mora nu när delsträcka 1 mellan Noretbron och cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan är klar. De åtgärder Trafikverket gjort på delsträcka 1 innebär ett bättre trafikflöde med dubbla körfält och nya cirkulationsplatser samt säkrare passage för gång- och cykeltrafiken.

Trafikverket har byggt dubbla körfält på E45 mellan Noretbron och den nya cirkulationsplatsen vid Resecentrum vilket förbättrar framkomligheten på sträckan. Man har byggt två cirkulationsplatser, vid Broåkern och Resecentrum, som ger ett bättre flöde i trafiken.

En ny gång- och cykelväg som ansluter till Noretbron har anlagts samt en ny gång- och cykelport vid Resecentrum som gör det säkert för gång- och cykeltrafikanterna att ta sig mellan Resecentrum och Kristineberg.

Att hantera trafik under byggtiden är en utmaning då det i perioder kan förekomma förändringar med kort varsel. Nu fortsätter Trafikverket byggnationen med delsträcka 2 och tar med sig  erfarenheter från bygget vidare. Hösten 2024 är en säker och framkomlig väg genom Mora klar.