Projekt Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet, slutfört

I ett och ett halvt år har arbetena pågått med projektet Hovåsmotet–Brottkärrsmotet. Foto: Trafikverket.

Efter knappt ett och ett halvt år, sedan byggnationen startade har Trafikverket genomfört samtliga delar i projektet. Projektet avslutar inom uppsatt ram för tid och budget i produktionen. Under arbetets gång har dock utmaningarna varit många, bland annat med tanke på befintlig trafik precis invid våra arbeten.

Trafikverket  har sedan tidigare gjort färdigt arbetena med så kallade vägnära bullerskyddsåtgärder, exempelvis bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar. Man ska även utföra så kallade fastighetsnära bullerskyddsåtgärder såsom byten av fönster och ventiler samt bullerskydd av uteplatser vid de fastigheter som är berättigade till sådana åtgärder.

Precis nu har Trafikverket slutfört sina arbeten med att få portalerna för vägvisning på plats och därmed går man vidare med att avveckla projektet.