Arbetet med tunnlarna under Lovön accelererar

Tunnelbygget under Lovön arbetar sig fram med ungefär 200 meter i veckan. Foto: Trafikverket

Arbetena under jord på Lovön pågår för fullt och Trafikverket arbetar sig fram med ungefär 200 meter i veckan. I dagarna har det varit två genomslag i tunnlarna under Lovö, vilket är ett stort steg framåt i tunnelbygget. Arbetet med huvudtunnlarna på Lovö började hösten 2018 och under det senaste året har byggtakten stadigt ökat. Tack vare de nya genomslagen, som alltså är när två utsprängda delar av en tunnel möts efter en sprängning, blir det lättare att till exempel frakta ut bergmassor ur berget.

– Genomslagen är positiva för projektet eftersom det innebär att vi kommer få möjligheter till en bättre berglogistik. Förhoppningsvis kan de i förlängningen leda till en ännu högre  produktionstakt, säger Johan Strandqvist, projektledare på Trafikverket.

E4 Förbifart Stockholm kommer att bestå av flera olika sorters tunnlar. Ett av genomslagen på Lovö har skett i en så kallad ramptunnel. Ramptunnlarna är de tunnlar som kopplar ihop trafikplatserna ovan jord med tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Totalt byggs fyra ramptunnlar på Lovö, två ramper per trafikplats.

Det andra genomslaget gjordes i huvudtunneln. Det är i sin tur den tunnel som kommer att bli nya E4:an. På Lovö sprängs den ut från fyra håll; från norra Lovö i riktning mot Lambarfjärden i norr och söderut mot södra delen av Lovö, samt från södra Lovö i riktning norrut och söderut mot Fiskarfjärden.

– Vi har tillsammans med vår entreprenör nått en mycket hög framdriftstakt och vi jobbar tillsammans på möjligheter att öka produktionstakten ytterligare med målet att slå nya framdriftsrekord, säger Johan Strandqvist.