Trafikverket rustar upp tågtunnlarna i Solna

Solnatunnlarna söderifrån. Foto: Trafikverket

Nu kommer Trafikverket stänga av ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund. Avstängningen påverkar en stor del av tågtrafiken norr om Stockholm som får dela på de tre övriga järnvägstunnlarna. Pendeltåg på linje 41 mot Märsta, Tumba och Älvsjö stannar inte vid Solna station och Ulriksdal station.

Arbetet har planerats för att passa in i sommarens trafikupplägg och tågbolagens tidtabeller har anpassats efter sommarens avstängning.

– Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och måste därför rustas upp. Den första tunneln vi ska renovera är den äldsta, den byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. Under tre somrar i rad, 2021– 2023, kommer arbetet att pågå och vi stänger av en tunnel i taget under cirka 5 – 6 veckor, säger Johan Ädling, projektledare på Trafikverket.

Upprustningen är omfattande och innebär bl.a. att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks med ingjutna bultar och sprutbetong. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i tunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv. De bärande betongvalven som finns inne i tunneln har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp för en förbättrad bärighet.

– När allt arbete är klart har Solnatunnlarna moderniserats för en ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet. Upprustningen gynnar hela landet eftersom nästan all tågtrafik norr om Stockholm passerar här, säger Johan Ädling.