Trafikverket utför nattarbeten på E20 norr om Skara

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Foto: Trafikverket

Nu påbörjar Trafikverket asfaltering på E20 mellan Vilan–Dalaån kvällar, nätter och tidig morgon. Vilan–Dalaån är en del av utbyggnaden av E20 förbi Skara och den större utbyggnaden av E20 till mötesfri väg genom Västra Götaland.

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. På en del av E20 mellan Vilan–Dalaån breddas den befintliga vägen till fyra körfält, två i vardera riktningen, och på en del blir det 1+1-väg med mitträcke. Efter ombyggnaden ska det inte finnas några korsningar kvar i plan och sträckan kommer att få en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen.

Nästa del i utbyggnaden av E20 till mötesfri väg startar norr om Skara, mellan Dalaån–Ledsjö, och planeras att byggstarta i under våren 2021.