Trafikverket reparerar två broar i Timrå

Trafikverket påbörjar underhållsarbeten på E4. Foto: Trafikverket

Nu drar Trafikverket i gång arbetet med att förbättra två broar i Timrå. Det är E4 bron över Köpmangatan och bron över Indalsälven, väg 660, vid Midlanda flygplats som behöver repareras. Arbetena innebär begränsad framkomlighet.

– Trafikverket påbörjar underhållsarbeten på E4 strax norr om trafikplats Timrå. Då är det dags för omfattande arbeten på bron som går över Köpmangatan. Betongreparationer, rengöring, nya grundavlopp och tätprofilen i övergångskonstruktionerna ska bytas. 

xE4 bron över Köpmangatan i Timrå behöver repareras. Omfattande arbeten ska utföras i en trafikerad miljö. Foto: Marie Lundqvist

– Det stora jobbet är att byta de utslitna grundavloppen i bron som bidragit till att vatten med salt och annan halkbekämpning samlats och sprängt sönder betongen under vintern. Under arbetstiden sänks hastigheten på E4 till 70 kilometer/timme förbi arbetsplatsen, som avskärmas med betongbarriär.

– Arbetena kommer att påverka framkomligheten på Köpmangatan under bron då vi måste leda trafiken i en av körbanorna. Bilister kommer därför att mötas på samma körbana. För gående och cyklister bygger vi en skyddstunnel under bron, där gång- och cykelvägen går idag. Om allt går som planerat ska bron vara upprustad och klar i mitten av juni.