Trafikverket reparerar Hamnbron i Oxelösund

Trafikverket reparerar Hamnbron i Oxelösund. Foto: Trafikverket

Fram till juni repareras Hamnbron på väg 53, som går över järnvägsspåren i Oxelösund. Arbetet medför begränsad framkomlighet för såväl motorburen trafik som för oskyddade trafikanter.

Bron över järnvägen i Oxelösund behöver repareras. Trfikverket kommer att bredda mittrefugen över bron, så att det blir ett körfält i vardera riktningen istället för två som det är idag. Man gör också betongreparationer under bron och reparerar räcket på brons ena sida.

Arbetet medför begränsad framkomlighet både för fordon och gångtrafikanter.