Byggstart för väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra

Väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra till mötesfri landsväg. Foto: Trafikverket

Efter jul- och nyårshelgerna påbörjar Trafikverket arbetet med ombyggnationen av väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra till mötesfri landsväg. Man kommer att börja i Kvicksund för att sedan jobba oss upp mot Västjädra. Byggnationen kommer att pågå från januari 2021 till och med november 2022. De arbeten Trafikverket utför är bland annat breddning och förstärkning av vägen, underhållsåtgärder och breddning av broar samt sättning av räcken.

Aarbetena planeras så att de ska störa trafiken så lite som möjligt. För den som pendlar längs hela sträckan kan det bli upp emot dubbel restid. Sträckan som ska byggas om är cirka 14 kilometer lång och kommer att medföra cirka 200 000 kubikmeter jordschaktning och ny asfaltsbeläggning på en yta av cirkaa 200 000 kvadratmeter. Trafikverket breddar befintlig plattrambro, byter ut kantbalkar och gör en ny skiljebalk på ytterligare en bro.