Bygget av Norrbotniabanan går enligt plan

Terassen på ny servceväg för järnvägen. Foto: Skanska

Bygget av Norrbotniabanan går enligt plan och det händer saker varje vecka för järnvägens första sträcka Umeå-Dåva. Hösten 2018 togs det första spadtaget för Norrbotniabanan. Ett viktigt startskott för ett mycket efterlängtat projekt i Sverige.

Nu är bygget i full gång och förutom att Trafikverket ska bygga 27 mil kommer även vägar, resecentrum och regionalstationer att byggas. Skanska, som utför entreprenaden, schaktar ut för järnvägen, förstärker servicevägar som kommer gå parallellt med järnvägen samt fyller in förstärkning på järnvägsterassen.