8,6 miljoner till bredband på landsbygd

Regeringen vill snabba på utbyggnaden av bredband i glesbygd. Foto: Arkivbild/Telia

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Tre projekt delar på drygt 8,6 miljoner kronor vilket bidrar till att ansluta fastigheter i delar av Landskrona, Höganäs och Simrishamns kommuner. I november i år tilldelades Skåne extra stödmedel för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Länsstyrelsen har avropat finansiering för tre projekt som tidigare inte kunnat beviljas på grund av budgetbrist.

– De extra medel vi fick till Skåne innebär att 137 hushåll plus företag och fritidshus i den glesare delen av landsbygden i Skåne nu kan få fiberanslutning, säger Kerstin Rietz, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Projekten bidrar själva med närmare 13 miljoner genom privata anslutningsavgifter. De beviljade ansökningarna omfattar områden som ingen marknadsaktör anser sig ha möjlighet att bygga själva på kommersiell grund. Totalt har Länsstyrelsen Skåne under sex beslutstillfällen investerat drygt 424 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet i skånsk bredbandsutbyggnad.

– Det är fortfarande mer än 29 000 hushåll som saknar snabb bredbandsanslutning på landsbygden i Skåne. Under nästa år hanterar Post- och telestyrelsen medel för fiberutbyggnad på landsbygden och då även i Skåne. Möjligen kan även kommande EU-program finansiera delar av utbyggnaden i länet. Det har blivit särskilt tydligt under pandemin hur viktigt det är att ha tillgång till snabb bredbandsuppkoppling för hemarbete, digitala inköp och kommunikation via sociala medier, säger Kerstin Rietz