98 procent är uppkopplade i Lessebo kommun

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu. Foto: Växjö Energi

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Lessebo kommun. 98 procent av alla hushåll och företag har nu tillgång eller närhet till bredband med minst 1 000 Mbit/s. Därmed är regeringens bredbandsmål uppnått, fem år före utsatt tid.

– Det känns fantastiskt bra. Tillsammans med Wexnet har vi arbetat målmedvetet för att driva på utbyggnaden av fiber i kommunen. Lessebo kommun satsar på att bli 10 000 invånare och det är viktigt för oss att kommunen är en attraktiv plats att bo och driva företag i. Du ska kunna vara uppkopplad även utanför stan, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson, Lessebo kommun.

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. Målet är att 98 procent ska ha tillgång eller närhet till bredband med hastigheter på minst 1 000 Mbit/s senast 2025.

Redan i år beräknas alltså det målet uppnås i Lessebo kommun. Alla fyra tätorter i kommunen, Lessebo, Kosta, Skruv och Hovmantorp, är nu utbyggda vilket innebär att samtliga hushåll och företag har tillgång eller närhet till bredband med minst 1 000 Mbit/s, medan samma siffra för landsbygden i kommunen är cirka 80 procent. Detta ger ett genomsnitt på cirka 98 procent för hela kommunen.*

– Det är en viktig milstolpe. Fiber bidrar till livskvalitet, trygghet och affärsmöjligheter för både privatpersoner och företag, vilket inte minst blivit extra tydligt de senaste månaderna, säger Mats Bildh, affärsområdeschef på Wexnet.

I landet som helhet har cirka 93 procent av medborgarna tillgång eller närhet till fiber i en hastighet om minst 1 000 Mbit/s, enligt Post- och Telestyrelsens senaste mätning 1 oktober 2019.