Trafikverket tar beslut om Sveriges första elväg

Trafikverket förbereder för upphandling av ny elväg. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar att gå ut med en upphandling för elväg, inklusive val av teknik, under 2021. Vilken sträcka som blir Sveriges första elväg kommer att beslutas före upphandlingen.

Om det blir sträckan på E20 mellan Hallsberg och Örebro eller sträckan på väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn ska Trafikverket ta ställning till innan upphandlingen annonseras. Efter upphandling startar projektering och byggande av elvägen, redan 2025 ska trafiken börja rulla på Sveriges första elväg.

– Parallellt med att Trafikverket tar fram vägplaner har Regionerna Örebro och Stockholm genomfört ett mycket gott arbete och, inte minst, fört dialog med branschen. Det bidrar, tillsammans med annat material, till att vi kommer att ha ett bra underlag för beslut om sträcka inför upphandlingen, menar Kenneth Natanaelsson, biträdande programchef.

Trafikverket har genomfört flertalet analyser, utredningar och demonstratorer av olika elvägstekniker, tillsammans med berörda aktörer, akademin och andra myndigheter. Ett förslag till plan för elektrifiering av det statliga vägnätet för tung trafik är under framtagande och ska lämnas över till regeringen i februari 2021.

– Den sammantagna kunskapen som tagits fram av Trafikverket och andra aktörer bidrar i arbetet med att färdigställa ett bra upphandlingsunderlag. Vi kommer också att ta hänsyn till de resultat som regeringens särskilda utredare ska redovisa den 1 september nästa år, säger Kenneth.