E22 mellan Sätaröd och Vä klar ett halvår före tidplanen

Milda Skånska vintrar gynnar tidsplan. Foto: Trafikverket

Ny sträckning av E22 mellan Sätaröd och Vä klar ett halvår före tidplanen. Redan i december  planerar Ttafikverket för en öppning av motorvägen. E22 kommer då att gå norr om tätorten Tollarp, vilket förbättrar boendesituation och framkomligheten.

I maj 2018 togs det symboliska första spadtag för E22:ans nya sträckning. Cirka 2,5 år senare står ny sträckning av E22 klar. Nya E22 kommer då att gå norr om tätorten Tollarp, vilket innebär att trafikmängden inne i Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir mindre. Vi skapar ett tillgängligt Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Under dessa är har 26 broar byggts på sträckan och nu pågår anslutning av nya E22 med befintlig i de båda trafikplatserna Knopparp och Nöbbelöv, arbeten som har varit en utmaning för alla inblandade.

– Inte minst för trafikanterna som påverkas framtill öppnandet genom nedsatt hastighet förbi arbetsområdet, säger Michael Sjöland, projektledare Trafikverket.

– Vi kan öppna ny sträckning redan i december. Detta tack vare våra milda Skånska vintrar och en effektiv entreprenadorganisation med PEAB som huvudentreprenör, säger Michael Sjöland, projektledare på Trafikverket.

Nästa sträcka på E22 som är på tur i Skåne är mellan Fjälkinge och Gualöv.