Trafikverket färdigställer Södertälje sluss efter fyra års försening

Nu tar Trafikverket tag i färdigställandet av Södertäljes nya sluss. Foto: Sjöfartsverket

Trafikverket kommer att färdigställa de resterande delarna av Södertäljes nya sluss och kanal. Det kommer att ske i nära samarbete med Sjöfartsverket och dess expertis. Projektet som är en del av det större Mälarprojektet har drivits av Sjöfartsverket sedan 2016.

– Mälarprojektet är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. Trafikverket har stor erfarenhet av att driva komplexa och stora infrastrukturprojekt i hela landet. Vi ser fram emot att samarbeta med Sjöfartsverket och deras experter. Vi har redan aktiverat vår projektorganisation för att snarast möjligt påbörja arbetet med Södertälje sluss och kanal, säger Einar Schuch, regional direktör, Trafikverket.

Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

– Med gemensamma krafter inleder vi nu en ny fas inom Mälarprojektet. Genom samarbetet med Trafikverket kommer vi kunna optimera användandet av statens resurser, samtidigt som vi drar nytta av våra olika expertområden. Vi har redan idag ett väl fungerande samarbete med Trafikverket inom andra komplexa infrastrukturprojekt, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Trafikverket fick 2019 en ny instruktion från regeringen som ger Trafikverket möjlighet att driva och ansvara för stora sjöfartsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare på ett sätt som förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Trafikverket har påbörjat en genomlysning av projektet i Södertälje för att ta fram en plan för arbetet framåt. Analysen ska även ge en bild av tidplan och kostnader för projektet. Därefter kommer Trafikverket att upphandla en ny entreprenör för det resterande arbetet.