Trafikverket bygger mötesfri väg på E4

E4, Djäkneboda-Bygdeå blir mötesfri väg. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger om E4 mellan Djäkneboda-Bygdeå till mötesfri väg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 kilometer.

Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare. Vägens sträckning förändras inte.

De flesta direktutfarter till E4 kommer att stängas på grund av säkerhetsskäl. De få anslutningar som blir kvar bygger Trafikverket om till mer trafiksäkra korsningar. Där man stänger anslutningar bygger Trafikverket nya enskilda vägar som ska knyta ihop det enskilda vägnätet med den kvarvarande korsningarna.