Ny vattenledning mellan Huskvarna och Lekeryd

Lekeryd får nu sitt dricksvatten från Huskvarna och Vättern. Foto: Jönköpings Kommun

Nu har Lekeryds dricksvatten kopplats om. Omkopplingen genomfördes utan problem och alla vattenprover är godkända. ekeryd får nu sitt dricksvatten från Huskvarna och Vättern. Lekeryds avloppsvatten transporteras till Huskvarna för rening.

Tryckavloppsledning och vattenledning mellan Huskvarna och Lekeryd är färdigställda och har nu tagits i drift. Jönköpings kommun har säkerställt god vattenkvalitet i ledningen genom vattenprov. Lekeryds avloppsreningsverk var i behov av omfattande renovering för att kunna ta hand om Lekeryds avloppsvatten i fortsättningen. Därför togs beslut att istället ta hand om Lekeryds avloppsvatten i Huskvarna avloppsreningsverk.

Lekeryds vattenverk har haft låg kapacitet. Genom att ta dricksvattnet från Huskvarna fördubblas kapaciteten samtidigt som Lekeryds vattenverk behålls som reserv Projektet medför en ökad trygghet för vatten- avloppsförsörjningen.

– Vi har höjt leveranssäkerheten av dricksvatten både i Lekeryd och höjderna i Huskvarna, samtidigt som vi sparar pengar genom att vi kan ta ett avloppsverk och ett vattenverk ur drift, säger Roger Rohdin, VA-chef