Stadsgårdsleden stängs av när slussbron monteras

Slussbron monteras på sina stöd mellan Slussen och Gamla stan. Foto: Stockholms Stad

Slussbrons leverans från Kina blev försenad på grund av stormigt väder och därför kommer Stadsgårdsleden att stängas av ytterligare en gång inför monteringen av bron. Denna gång gäller dock avstängningen bara cirka tre dagar.

Den nya bron kommer att skjutas på plats och monteras på sina stöd mellan Slussen och Gamla stan. Den 3 400 ton tunga bron kommer att vridas över Stadsgårdsleden med bara cirka en meter till marken. Därför behöver alla lyktstolpar och byggstaket inom området rensas innan bron sätts på plats.

Efter att bron kommit på plats och Stadsgårdsleden öppnats är det fortfarande mycket arbete kvar med att färdigställa bron. Bron ska asfalteras, elinstallationer ska göras och ett antal olika kontroller ska utföras. Och gatorna runt bron ska förberedas för trafikomläggningen senare i höst.

Precis som under avstängningen i februari kommer alla trafikslag som normalt passerar Slussen mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand att ledas om. Under denna avstängning kommer den nya huvudbron att monteras på plats mellan Slussen och Gamla stan.

Varken tunnelbanan eller bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna kommer att påverkas av avstängningen, däremot kommer citybussarna från Nacka/Värmdö att påverkas.