Snöröjningssäsongen har startat

Så prioriteras snöröjningen i Stockholms stad. Karta: Stockholms Stad

Nu har snöröjningspremiären i Stockholms stad startat. Gångbanorna på västra Södermalm och Norrmalm var först ut att börja snöröjas. Därmed är snöröjningssäsongen 2021-2022 igång i Stockholms stad.

– Vi har haft beredskap för vinterväghållning sedan 15 oktober och har varit ute och halkbekämpat med salt och sand många gånger de senaste veckorna. Nu är även snöröjningen igång, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret i Stockholms stad.

Snöröjningen sker enligt en särskild prioriteringsplan och påbörjas när startkriteriet är uppfyllt. Därefter har entreprenörerna en viss tid på sig att bli färdiga. Hur lång tid beror på vilken prioriteringsklass olika vägar och gator har.

Blötsnö och modd är tyngre än lös snö, därför börjar man snöröja blötsnö tidigare än lössnö. Startkriterier och slutförandetid varierar lite mellan olika områdesavtal, men såhär ser de ut:

Startkriterier