Liljeholmsbron i Stockholm repareras

Nu är det dags att reparera den skada som uppstod på Liljeholmsbron förra sommaren. Foto: Stockholms Stad

Nu börjar arbetet med att reparera den skada som uppstod på gång- och cykelbanan på Liljeholmsbron förra året. Arbetet tar cirka tio veckor och när det är klart kommer trafiken gå över bron som vanligt igen.

Sommaren 2021 lossnade bitar av betong på gång- och cykelbanan på Liljeholmsbron. Skadan börjar repareras och reparationsarbetet kommer ta cirka tio veckor. Under arbetet påverkas trafiken  som kommer att läggas om.

För att byggtrafiken ska kunna komma fram flyttas ett körfält i södergående riktning från den västra bron till den östra bron. Det innebär att det blir två körfält i vardera riktningen istället för dagens två södergående och tre norrgående, varav ett är ett kollektivkörfält.

Gång- och cykeltrafiken kommer kunna passera över bron som tidigare. När byggtrafik behöver komma fram regleras detta med flaggvakt.

Sjöfarten kommer påverkas i liten utsträckning. En halv farled direkt under det skadade området av bron är avstängd med bojar. Broklaffen kan öppnas som vanligt när arbetet pågår.