Arsenik, bly, zink bortsanerat ut Vinterviken

Flygbild Vinterviken. Foto:Lennart Johansson Stockholms stad

Stockholms stad under ledning av exploateringskontoret sanerat strandområdet i Vinterviken från föroreningar. Nu är arbetet snart klart och området redo att ta emot besökare lagom till sommaren. Arbetena har inneburit att schakta bort 31 000 ton jord från stranden och sjöbotten och ersätta det med rena massor. En halvmeter muddermassor från sjöbottnen har grävts bort, ut till två meters djup. Alltsammans skulle utgöra en tre meter hög jordmassa om man lade det på en fullstor fotbollsplan.

– Det gör att Vinterviken nu är en säkrare och tryggare plats att vistas i, kommenterar exploateringskontorets projektledare Johan Olsve

Föroreningarna, mest arsenik, bly, zink och polycykliska aromatiska kolväten, har funnits i marken under lång tid då det har legat flera industriverksamheter här under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

– Man har till exempel urlakat uran här tidigare. Men mest känt är nog Alfred Nobels sprängämnesfabrik, berättar Johan Olsve.

De gamla verksamheterna har lämnat dessa spår efter sig och då företagen har upphört för länge sedan finns det ingen att ställa till svars för föroreningarna, utan här har staten i form av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket sett till att bekosta den nödvändiga saneringen av platsen, som klassas som ett av de tio mest förorenade områdena i Stockholms län.

– Stockholms stad har lagt stor vikt vid att sanera området då det är mycket välbesökt och populärt bland både närboende, stockholmare och turister, säger Johan Olsve