Dags att montera nya slussenbron

Bron ligger vid kaj i väntan på avstängningen av Stadsgårdsleden. Foto: Stockholms Stad

Den 140 meter långa och 45 meter breda bron påbörjade sin resa i början av januari och har ankommit till Slussen. Slussens nya huvudbro, som ska förbinda Södermalm med Gamla Stan, är på plats i Saltsjön. Nästa steg blir att montera den 3 400 ton tunga bron.

Nu har bron bogserats in till kaj och inväntar avstängningen av Stadsgårdsleden. Först då kommer man att kunna montera Slussbron. Med hjälp av bogserbåtar och vinschar kommer bron att placeras på plats.