Första delen av Veddestabron i Barkarby på plats

I början av mars lanserande Trafikverket den första delen av Veddestabron i Barkarby. Det betyder att vi sköt ut den första delen till sin bropelare. I slutet av mars lanserar Trafikverket nästa del, alltså skjuter ut den till bropelaren som kommer efter. Under våren fortsätter vi med övriga brodelar.

– Det är alltid väldigt roligt att börja se resultatet av ett stort arbete. Vi har förberett och arbetat med Veddestabron i ett år nu, och det är häftigt att se att den äntligen tar form. Bron blir viktig eftersom den ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen som planeras på den andra sidan i Barkarby. Det säger Ulf Öhman, projektledare för Trafik och omgivningspåverkan på projekt Mälarbanan, Trafikverket.

Trafikverket beräknar att vi är klara med hela Veddestabron under hösten 2021.

Veddestabron ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Riddermark bil, i Barkarby.