Breddning av bro mer komplext än vad Trafikverket förutsåg

Illustration på den färdiga Ekerövägen, Tillflykten-Edeby. Visionsbild: Trafikverket

Väg 261, Ekerövägen, ska breddas med ett kollektivkörfält mellan Tappström och Nockeby. Trafikverket planerade tidigare för en byggtid på tre år, men delar av arbetet har behövt projekteras om och upphandlingen har dragit ut på tiden. Den totala byggtiden blir därför istället fyra år, och hela sträckan öppnar för trafik 2023.

– Kollektivkörfältet på Ekerövägen byggs i tre entreprenader och byggstarten har skett successivt. Upphandlingen av den sista entreprenaden mellan Kanton och Nockeby har dragit ut på tiden eftersom att handlingar för breddningen av Nockebybron har fått projekteras om. Det här gör att vi tyvärr inte kommer att kunna erbjuda ett sammanhängande körfält för kollektivtrafiken förrän 2023, säger Pia Andersson projektenhetschef på Trafikverket.

Att bredda en befintlig, öppningsbar bro har visat sig vara mycket mer komplext än vad Trafikverket först förutsåg. Det har krävts mer omfattande och tidskrävande beräkningar än planerat, för att säkra att den befintliga bron och grundläggningen klarar en större last till följd av breddningen.

Sträckan längs Ekerövägen som Trafikverket bygger ut med ett kollektivkörfält är 9 kilometer lång. I arbetet ingår breddning av två broar, en ny Tappströmsbro och ett nytt tunnelrör vid Lindö. Parallellt med arbetet på Ekerövägen pågår bygget av E4 Förbifart Stockholm, som ska binda ihop de norra och södra delarna av länet, och ge fler anslutningar till och från Ekerö.