Ny bro vid Västlänkens station Korsvägen

Foto: Bron byggs inne på Trafikverkets arbetsområde och öppnas till sommaren. Illustration: NCC

– Genom att bygga en bro för all trafik så kan station och tunnel göras i en sammanhängande konstruktion. Vi kan arbeta i ett stort schakt tvärs över Korsvägen samtidigt som trafiken flyter på ovanpå, säger Magnus Eriksson, Trafikverket, Västlänkens deletappledare för Korsvägen.   

Bron kommer att vara 67 meter lång och 23 meter bred. Vi bygger klart bron inne på vårt nuvarande arbetsområde på Korsvägen. Trafikverket har grundlagt brostöden på stålrörspålar som är förankrade 500 millimeter ner i berget. Fundamenten i ändarna av bron gjuts i en platsbyggd formställning.

Tvärgående brobalkar i betong läggs på pålarna. De längsgående stålbalkarna levereras under februari och monteras; balkarna är 20 meter långa. Trafikverke lägger ut förtillverkade betongelement över hela bron. Därefter läggs en form, armering och sedan gjuts bron i betong. Länkplattor gjuts i norr och söder för övergången mellan bro och mark. Sist anläggs vägbanor, spår, diverse utrustning till exempel räcken och lampor som monteras upp.