Länsstyrelsen stöder fiberutbygganden i glesbygd

Eda, Forshaga, Grums och Torsbys kommuner får stöd till fiberutbyggnad. Arkivbild

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om stöd ur Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredbandsnätet. Stödet går till fyra mycket glesbefolkade områden i Eda, Forshaga, Grums och Torsbys kommuner där kommersiell utbyggnad inte är aktuell. De fyra områdena får dela på totalt 12,8 miljoner kronor.

Länsstyrelsen Värmland har genomfört fyra utlysningar av bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammets programperiod. Länsstyrelsen Värmland har i de fyra utlysningarna valt ut de mest glesbefolkade områdena i de kommuner som nu prioriteras. Områdena är så kostsamma att bygga ut, att det inte bedöms finnas förutsättningar för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod.

Länsstyrelsen har i dessa utlysningar genomfört en fondsamverkan för att åstadkomma bästa möjliga effekt med de medel som finns tillgängliga. Detta innebär att en samordning har gjorts mellan Landsbygdsprogrammet och EU programmet Norra Mellansverige.