10 miljoner till fiberanslutning i Växjö

Regeringen vill snabba på utbyggnaden av bredband i glesbygd. Foto: Arkivbild/Telia

Kommunfullmäktige i Växjö har beslutat om ett extra aktieägartillskott till bolaget Wexnet på 10 miljoner kronor. Pengarna ska gå till investeringar för att säkerställa att alla kommuninnevånare får möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling via fiber.

– Växjö är i framkant för fiberutbyggnad i landet. Redan idag har drygt 96 procent av hushållen tillgång till fiber. Tack vare en ordnad ekonomi kan vi nu tillföra 10 miljoner kronor för att alla kommuninvånare ska ha tillgång till fiber. Snabbt bredband är numera grundläggande infrastruktur och bidrar till vår tillväxt, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i VKAB.

Växjö kommun har satt höga mål om bredbandsuppkoppling. Bland annat finns i kommunens landsbygdsprogram målet att 100 procent av invånarna ska ha tillgång till snabb bredbandsuppkoppling. Växjö kommun vill nu som delägare i Wexnet möjliggöra en snabbare investeringstakt och för att uppnå det tillskjuter Växjö kommun alltså ett aktieägartillskott på 10 miljoner kronor att särskilt riktas mot investeringar inom Växjö kommun.

– Förutsättningarna att bo och verka i hela kommunen är högt prioriterat. Fiberutbyggnaden på landsbygden är en viktig del av vårt uthålliga arbete för att öka attraktiviteten och tillväxten. Den här satsningen snabbar på vårt arbete att ge fler möjligheten till grundläggande service på landsbygden, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd.