Fler får fiber på landsbygden

Karlskoga Energi & Miljö har fått ett bidrag på drygt 13 miljoner för fiberutbyggnad. Foto: Karlskoga Energi & Miljö

Karlskoga Energi & Miljö har fått ett bidrag på drygt 13 miljoner från Länsstyrelsen för att kunna bygga ut stadsnätet till Granbergsdal, Utterbäck och Högåsen. För att byggnationen ska bli av krävs att cirka 60-70 procent av hushållen nappar på erbjudandet.

– Det är fantastiskt roligt att vi får den här möjligheten. Det bidrag vi beviljats täcker 60 procent av kostnaden och den chansen kommer nog inte igen. Nu gäller det att hushållen i området tar vara på den här möjligheten och hoppar på, säger Jesper Bjärvall, digitaliseringschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Ett digitalt informationsmöte har genomförts för de boende i Granbergsdal och Utterbäck. Nu följer en period då hushållen anmäler sitt intresse, först därefter kan beslut tas om projektet kan genomföras.

– Högåsen står på tur efter detta. Här har vi ännu ingen tidsplan klar utan kommer att kontakta de som berörs av erbjudandet när vi har kommit så långt i projektet, säger Bjärvall.

Bidraget utgörs av 11 miljoner för Granbergsdal och Utterbäck samt 2,3 miljoner för Högåsen. Pengarna avser utbyggnad till permanentbostäder i de aktuella områdena men även fritidshus ges möjlighet att ansluta i de fall fibern går förbi fastigheten.