Norrbotten satsar på regionalt fibernät

IT Norrbotten gör stora satsningar på regionalt fibernät med kraftigt utökad prestanda. Foto: IT Norrbotten

De senaste två åren har IT Norrbotten gjort stora satsningar på ett säkrare och mer robust regionalt fibernät med kraftigt utökad prestanda.

– På de sträckor vi har haft fiberbrist har vi uppgraderat antalet fiber för att möta framtidens behov. Dessutom utökar vi antalet fiber på sträckor som byggs om i samband med andra infrastrukturägares satsningar, till exempel Trafikverket och Vattenfall, säger Greger Björk, Nätansvarig hos IT Norrbotten.

Norrbotten är en central del av Nordkalotten och en högintressant del av Europa.

– Det märks tydligt då vi numera levererar våglängder på 100 Gbit/s med slutdestination i övriga Europa, avslutar Greger.