Förbifart Stockholms huvudtunnel i Akalla ser dagens ljus

Två entrepenader möts och tunneln får nu se dagsljuset. Foto: Trafikverket

Nu har ett genomslag gjorts i en av huvudtunnlarna som går från Akalla till Hjulsta, vilket är ett av många kommande genomslag i E4 Förbifart Stockholm under 2020.

– Vi är glada över att vi nu har fått detta genomslag mellan våra två entreprenader, tunnel och trafikplats. Det är en viktig milstolpe, och att ”se ljuset i tunneln”. Vi ser också fördelar med förbättrade utrymningsmöjligheter och att kunna fortsätta med efterkommande arbete, berättar Francois Willame, delprojektledare på Trafikverket.

I tunnlarna under Akalla och Hjulsta arbetar Trafikverket på alla fronter just nu. Samtidigt som man fortsätter att spränga ut tunnel söderut kommer man snart att börja inreda tunneln. Även om sprängningsarbetet i en av tunnlarna är klart har Trafikverket andra arbetsområden dä rman kommer att behöva spränga under 2020.