Tranås Energi startar fiberutbyggnad på landsbygden

Fibernätet ger i princip 100 procent täckningsgrad i kommunen. Foto: Tranås Energi

Efter avslutad försäljning och sammanställning av inkomna beställningar står det nu klart att Tranås Energi kan starta utbyggnaden av fibernätet Traman på landsbygden i Tranås kommun till våren. Projektet ”Fiber till byn etapp två” omfattar 260 fastigheter på de delar av landsbygden som inte ingått i tidigare utbyggnadsprojekt.

– Vi är glada att kunna gå vidare med projektet och att intresset är så stort. Alla som beställt anslutning kommer att kunna anslutas, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Just nu pågår förberedelser som upphandling av material, framtagning av tidplaner med mera. Om allt går enligt plan kommer grävning och förläggning av fiberkabel att påbörjas under april.

Fiberutbyggnaden sker etappvis och projektet ska var helt slutfört under senhösten 2021. I samband med detta når fibernätet Traman i princip 100 procent täckningsgrad i kommunen, då alla fastigheter nu har erbjudits fiberanslutning.