Arvika kommun avslutar bredbandsutbyggnaden 2020

156 miljoner kronor har investerats i fiberutbyggnad på landsbygden i Arvika kommun. Arkivbild

2020 beräknas de sista stora etapperna av bredbandsutbyggnaden inom Arvika kommun vara klara. Arvika Kommunnät har de fem senaste åren arbetat med utbyggnaden av ett fibernät i Arvika. Inte bara i tätorten, utan med syftet att skapa ett fibernät för alla i kommunen. Det kan ses både som ett tillgänglighetsprojekt och ett rättviseprojekt.

Den stora utbyggnaden avslutas under 2020. Fram till och med 2020 kommer 156 miljoner kronor har investerats i fiberutbyggnad på landsbygden samt 80 miljoner i tätorten. Det här är ett bidrag till kommunens vision för en hållbar kommun, som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Att verka för en bra infrastruktur är en utpekad punkt i visionen.

– Det ska vara lätt för boende och företagare i kommunen, även utanför tätorten. Studier på distans ska inte behöva fallera på grund av en dålig internetuppkoppling och vi ser en nytta idag och framåt med att bygga ett nät som kan leverera digitala välfärdstjänster, säger Lennart Rönning, vd vid Arvika Kommunnät.

Att bygga ut ett fibernät på landsbygden, där befolkningstätheten är gles, är kostsamt men alternativet att bara bygga där det är lönsamt var inte ett alternativ. Bolagsstyrelsen för kommunnät beslutade därför i juni 2017 att alla i kommunen skulle erbjudas möjligheten att ansluta sig till fibernätet.

– Det här är en rättvisefråga och ett av våra bidrag till ett av de globala målen, vad gäller hållbar, motståndskraftig och inkluderande infrastruktur. Därför är en viktig del i detta att kunderna har samma kostnad för en anslutning till bolagets fibernät oberoende vart anslutningen är belägen, säger Kenneth Wåhlund, ordförande i Arvika Kommunnät.

Fiberutbyggnaden har gått från tätorten och utåt i kommunens delar. Idag pågår arbete i Mitandersfors i norr och Stömne i söder