Skanska tar infrastrukturprojekt i Tammerfors

Kontraktet är värt cirka 630 miljoner kronor. Foto: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Tammerforsregionens centrala avloppsreningsverk om att genomföra ett omfattande tunnel- och utgrävningsprojekt för ett avloppsreningsverk som ska byggas under mark i Tammerfors, Finland. Kontraktet är värt cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet består av utgrävningsarbete för bearbetningsutrymmen och avloppstunnlar samt betongstrukturer. Den nya anläggningen kommer att behandla avloppsvatten med mer modern och effektiv teknik än befintliga anläggningar i regionen och även göra det möjligt att avlägsna kväve från vattnet i större utsträckning. Anläggningen kommer att nyttjas av Tammerfors och flera angränsande kommuner.

Projektet startar i december 2019 och kommer att slutföras under sommaren 2022.