Skanska bygger tunnel i Norge för 5,2 miljarder kronor

I sydvästra Norge projekterar Norconsult världens djupaste och längsta undervattensvägtunnel. Bild: Norconsult

Skanska har tecknat kontrakt med Statens vegvesen för att bygga en undervattenstunnel i Rogaland i Norge. Kontraktet är värt cirka 5,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2022.

Projektet E39 Rogfast är en 27 kilometer lång undervattenstunnel – Boknafjordtunnelen – mellan Randabergs och Bokns kommuner i Rogaland. Projektet är uppdelat i delprojekt och Skanskas del heter E04 Boknafjordtunnelen nord.

Tunneln blir världens längsta och djupaste undervattenstunnel. Som djupast går tunneln 392 meter under havsytan. Skanska ska bygga den norra delen av Boknafjordtunnelen vilket omfattar 18,5 kilometer väg i tunnel och 2 kilometer väg ovan jord.

Tunneln E39 Rogfast kommer att gå mellan Stavanger och Bokn, via den lilla ön Kvitsøy, och kommer att bli 27 kilometer lång och som mest ligga på 392 meters djup. Den ska användas för biltrafik och kommer att ha fyra körfält, två i varje riktning.

Byggnationen planeras starta första kvartalet 2023 och vara färdigställd tredje kvartalet 2029.