Ledningsarbete stänger E45 i Göteborg i östlig riktning

Trafikverket genomför ledningsarbete från Kanaltorget till Bergslagsgatan i Göteborg. Foto: Trafik Göteborg

Under helgen vecka 42 utförs nästa del av ledningsarbetet från Kanaltorget till Bergslagsgatan i Göteborg. Mellan fredag den 18 oktober och 21 oktober är E45 avstängd i östlig riktning mellan Lilla Bommen och Stationsmotet. . Under arbetsperioden är det stor risk för köbildningar i Centralenområdet. Vid långa köer kan även Götatunneln stängas av.

Östergående trafik på E45 kommer att ledas upp efter Götatunneln via Bergslagsgatan och vidare på Gullbergsvassgatan samt Falutorgslänken. Trafikanter som ska mot E6 Syd/E20 hänvisas därefter till att använda direktpåfarten från Gullbergsvass. Ska man vidare mot till exempel Karlstad, Angered eller Hisingen kan man köra ut E45 vid Falutorget. Under arbetsperioderna är Stationsmotet öppet för biltrafik.

Ett körfält i västergående riktning kommer att tas i anspråk under arbetet för att öka säkerheten för arbetarna. Därmed är det begränsad framkomlighet för trafikanter som ska vidare västerut mellan Stationsmotet och Lilla Bommen.