ÅF vidgar lokaliseringsutredningen för väg 77

Trafikverket tar fram ny lösning för sträckan Eknäs–Salmunge. Foto: Trafikverket

Sträckan Eknäs–Salmunge i Norrtälje kommun är en av tre etapper som Trafikverket planerar att bygga om mellan länsgränsen och Rösa på väg 77. Planförslaget är just nu ute för samråd men vi har beslutat att ta fram en ny lösning redan nu.

– Vi har under sommaren lyssnat på de synpunkter som framförts och tillsammans med vår egen utredning på sträckan Eknäs–Salmunge, på väg 77, kommit fram till att det sannolikt finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare.

Trafikverkets konsult ÅF får därför i uppdrag att komplettera den tidigare lokaliseringsutredningen med ett större område söder om Rimbo och även titta på de förslag som kommit in.

Arbetet fortsätter med att hitta en lösning som kan bli bra för de boende, naturen och trafiksäkerheten. Trafikverket planerar att presentera ett nytt eller förändrat förslag till korridor under 2020.

 

 

Eknäs - Salmunge. Norrtälje kommun, Stockholms län.