Brounderhåll stänger farled

Trafikverket underhåller bro i Karlskrona skärgård. Foto: Trafikverket

Från och med måndagen 19 augusti till slutet på september ska Trafikverket underhålla bron ut till Hasslö i Karlskrona skärgård. Under arbetet kommer Hasslöbron inte gå att öppna och sjötrafik stängs därför av för båtar över 4 meter.

Sommarens arbete på Hasslöbron är en del av ett regelbundet underhållsarbete som Trafikverket gör på alla sina broar för att säkra deras kvalitet och livslängd. Under tiden arbetet pågår måste trafikleden för sjötrafik stängas eftersom det behövs en byggställning som gör att bron inte kan öppnas. Men mindre båtar med max 4 meter över medelvattenstånd samt med maxbredd på 6 meter kan ta sig förbi som vanligt under bron.

Den sjöfart som vanligtvis trafikerar leden är bland annat fiskebåtar, Sjöräddningen, Marinen, Räddningstjänsten och vissa fritidsbåtar.