Sveriges enda läcksökningsbana invigd

Avloppsfilmning från en av Stockholm Vattens servicebilar, vid en av utbildningsstationerna i Sommarro. Foto: Christer Wiik

Intill ett av Nordens största VA-verk, Norsborgs vattenverk, sydväst om Stockholm, har Stockholm Vatten nu invigt en unik utbildningsanläggning för VA-sektorn.

Att snabbt och enkelt kunna hitta, identifiera och reparera läckor är en grundförutsättning för en kostnadseffektiv VA-verksamhet. Få av läckorna på vatten- och avloppsledningar syns med blotta ögat. Det krävs därför alltmer kunskap och förfinade tekniker för att upptäcka skador i en ledning.

Alltsedan nedläggningen av Sveriges enda läcksökningsbana i Borås för drygt ett år sedan har därför behovet varit mycket stort av att praktiskt kunna både grund- och vidareutbilda VA-personal inom praktisk läcksökning och nu står alltså ett nytt utbildningscenter, Sommarro, klart.

- Vi är den ledande VA-aktören i branschen och är glada över en unik utbildningsplats som vi även kan erbjuda andra kommuner. Att snabbt kunna identifiera en vattenläcka innebär att kunden får ett kortare vattenavbrott, säger Gösta Lindh, vd, Stockholm Vatten, en av flera invigningstalare, tillika den som symboliskt fick kapa ett vattenfyllt rör för att inviga den nya anläggningen, Sommarro. 

Läcklyssningsbanan är byggd med olika typer av material och VA-produkter vilket gör läcksökningsupplevelsen verklighetstrogen. Ovan jord finns olika typer av ytor; asfalt, grus, gräs och sand och man har också byggt upp en miljö med gator, bodar, hus, lyktstolpar, staket, planteringar, växter med mera- allt för att så långt som möjligt efterlikna de miljöer som VA-personalen arbetar med dagligdags.

Den nya läcksökningsbanan inrymmer bland annat en marklyssningsdel där de som utbildas kommer att få gå med mikrofoner och lyssna efter läckor samt ett korreleringsområde där man kan leta efter läckljud i ledningsnätet. Här finns även ett flödesmätningsområde där man lär sig hitta läckor på moderna nya plaströr samt ett avloppsnät med olika defekter

 - Den här anläggningen ger oss möjlighet att under fullt realistiska former träna i stort alla moment när det gäller störningar i VA-systemet. Det är värt oerhört mycket, både för oss, för samhället och jag hoppas också att våra kollegor ute i landet kommer att ha nytta av anläggningen. Vi kommer nu att minska upplärningstiden väsentligt, avslutar Gösta Lindh.

 

Läs mer om Sommarro i kommande nummer av Nordisk Infrastruktur