E6 genom världsarv vinner arkitekturpris

E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede. Foto: Trafikverket

Vinnaren av Trafikverkets arkitekturpris är lösningen att placera en åtta kilometer lång motorväg, mitt i världsarvet Tanums hällristningar. Det framgår av ett pressmeddelande från Trafikverket. ”Ett arkitekturpris som delas ut till infrastrukturanläggningar är något mycket speciellt. I Danmark har vi inget liknande pris - det är något vi kan lära oss av”, säger Helle Juul, årets prisutdelare, arkitekt vid Juul& Frost i Köpenhamn och medlem i arkitekturprisets jury.

I Bohusläns dramatiska sprickdalslandskap sveper E6:an mellan Göteborg och Oslo fram. År 2015 invigdes den sista etappen av motorvägen, en åtta kilometer lång och 18,5 meter bred väg placerad mitt i Unescos världsarv Tanums hällsritningar.

Juryns motivering:
”Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen”

Om priset:
Trafikverkets arkitekturpris har funnits sedan 2011 och delas ut vartannat år för att lyfta fram och inspirera till god arkitektur inom infrastruktur. Sedan 2015 samarbetar vi med Sveriges Arkitekter och vinnaren offentliggörs på deras arkitekturgala. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. De nominerade förslagen kan vara stora investeringsprojekt såväl som mindre projekt. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation.