LKAB och Trafikverket överens om ny E10

E10 i Kiruna. Foto: Christer Wiik

Trafikverket och LKAB har meddelat Kiruna kommun att man har enats om finansiering och genomförande av bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna.

LKAB finansierar den nya vägen som ska motsvara befintlig funktion enligt dagens krav och enligt den av regeringen fastställda arbetsplan för E10 som vann laga kraft i oktober 2015. 

Överenskommelsen innebär att de båda parterna enats om formerna för att ta fram ett gemensamt genomförandeavtal. Trafikverket och LKAB ska tillsammans söka möjliga effektiviseringar och besparingar i projektet.

– Det blir en betydande kostnad för LKAB, men alternativet att inte kunna fortsätta bryta järnmalm i Kiruna hade blivit ännu mer kostsamt, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

Byggstart av den nya sträckningen av vägen sker 2017 och färdigställande beräknas till 2019-2020. Det kvarstår en betydande del genom Kiruna nya centrum som ännu inte har någon färdig vägplan.

– Nu har vi tagit ett viktigt steg för att äntligen kunna sätta spaden i backen och starta bygget av den nya väg E10. Det är en viktig pusselbit för goda kommunikationer i det nya Kiruna, säger Anders Strandberg, senior rådgivare, Trafikverket.

Den slutliga projektsumman kommer att tas fram under genomgången av planerna och slås fast när vägplan för Kiruna Centrum fastställts.