Trafikverket reparerar bro över Dalälven

Trafikverket reparerar bro vid Marma. Foto: Trafikverket

Mellan den 29 juli och den 4 oktober reparerar Trafikverket bron i norrgående riktning, mot Gävle, över Dalälven vid Marma. När dessa arbeten genomförs påverkar det trafiken, eftersom det begränsar framkomligheten och förlänger restiden.

Under arbetet leds trafiken över till den intilliggande bron där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Arbetena sker till huvudsak under bron.